Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en is daarmee gericht op de doelgroep kinderen.

De kinderoefentherapeut behandelt verschillende problematieken, verdeeld over deze twee categorieën:

Houding- en bewegingsproblemen
Inhoudelijk verloopt de behandeling gericht op houding- en bewegingsproblemen hetzelfde als bij volwassenen, de manier van behandelen is echter aangepast aan de mogelijkheden en vaardigheden van het kind. De benodigde oefenstof wordt daarmee spelenderwijs, laagdrempelig en uitdagend aangeboden. Te behandelen houdingsklachten kunnen bijvoorbeeld zijn: platvoeten, x-knieën, slechte houding, rugverkromming enzovoorts. Voor meer informatie zie volwassenen en de site van de beroepsvereniging.

  

(Senso-) Motorische problemen
Kinderen rennen, springen, hinkelen, huppelen, klimmen, klauteren, ballen, knutselen, knippen, plakken, kleuren, tekenen, schrijven...oftewel kinderen spelen op allerlei manieren. Dit spelen bestaat uit allerlei (grote en kleine) bewegingen, deze bewegingen zijn niet alleen leuk om te maken, maar ook belangrijk. De motorische ontwikkeling hangt namelijk nauw samen met de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling. Wanneer een kind bijvoorbeeld moeite heeft met gymmen of onhandig is en bijvoorbeeld overal tegenaan botst, kan hij/zij vaak als laatste gekozen worden en/of kan hij/zij zelfs een makkelijk doelwit worden om te pesten. Dit komt niet ten goede aan het gevoel en/of eigenwaarde wat een kind heeft.

   

Niet ieder kind ontwikkelt zich dus motorisch vlak gezien hetzelfde sommige kinderen blijven hierin duidelijk achterlopen ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Dit kan wel of niet gepaard gaan met een stoornis als bijvoorbeeld ADHD, dyslexie, DCD of NLD. Behandeling met kinderoefentherapie Cesar kan dan zinvol zijn, de kinderoefentherapeut onderzoekt, observeert en behandelt namelijk de (senso-)motorische problemen die hem/haar belemmeren in zijn/haar ontwikkeling.

  

Hoe gaat kinderoefentherapie in zijn werk?
Na aanmelding bij de kinderoefentherapeut wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Hierin wordt gekeken naar verschillende onderdelen van de motoriek, zoals:

Hierbij kijkt de therapeut naar het totale kind: waar is het kind goed in, wat kost nog moeite, hoe gaat het kind hiermee om, hoe is de concentratie, wat is de eerste indruk van zijn/haar gedrag,  is het kind faalangstig of juist overmoedig, impulsief of juist “pietje precies” ga zo maar door. 

Na het onderzoek worden de bevindingen en resultaten tezamen met een behandelplan omschreven in een verslag . Dit wordt besproken met ouders/verzorgers en indien gewenst met leerkracht en/of andere betrokkenen.

Uiteindelijk gaat de behandeling van start aan de hand van het behandelplan. Dit behandelplan is specifiek op het kind afgestemd en gaat uit van zijn/haar mogelijkheden en individuele situatie.

    

Doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, specifiek op de gebieden waar het moeite mee heeft. De behandeling is er echter op gericht het kind op een plezierige manier te laten groeien, daarom worden de oefeningen (die de kinderen vaak zelf zien als “spelletjes”) met een positieve opbouw gebracht.
Het kind leert zo optimaal zijn bewegingsmogelijkheden te ontwikkelen door spelenderwijs te bewegen met specifieke en uitdagende oefen- en spelmaterialen.

Wat kenmerkt kinderoefentherapie Cesar?

• Plezier in bewegen!
• Spelenderwijs leren!
• Visie op het totale kind!

vvocm

kinderoefentherapie

korte akkeren