Tarieven (wijzigingen voorbehouden)
Wanneer de (aanvullende) verzekering niet meer vergoedt (kijk hiervoor op uw polis of website van uw zorgverzekering) gelden onderstaande tarieven:

behandeling oefentherapie Cesar 30 minuten € 28,-
groepsbehandeling oefentherapie Cesar 30 minuten € 7,40
(duur is afhankelijk van de groepsgrootte) max. 60 minuten € 15

STAVAST ( wordt niet vergoed)                            45 min.  zie folder                         € 15,-  per maand.

Loopfiets-Training                                                      zie folder

Kinderoefentherapie Cesar wordt bijna altijd vergoed vanuit de basisverzekering!!

 

vvocm

kinderoefentherapie

korte akkeren